Polityka Prywatności

SERWISU INTERNETOWEGO FREGATARESTAURACJA.PL

Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://fregatarestauracja.pl (dalej jako: „Fregata”, „Serwis Internetowy”).

Fregata powstała aby umożliwić Państwu między innymi sprawne składanie i obsługę zamówień na Produkty Fregaty oraz zawieranie umów sprzedaży. Za pomocą Serwisu Internetowego mogą Państwo utworzyć także konto klienta, które umożliwia wgląd w już złożone zamówienia.

Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności.

Zespół Fregaty

1. O NAS

 1. Właścicielem fregatarestauracja.pl i administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest spółka „AMBO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000160792, sąd rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin, NIP 6690504950, REGON 330241350, adres poczty elektronicznej: info@fregatarestauracja.pl (dalej jako: „Usługodawca”, „Administrator”).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Produkty Fregaty) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Przykładowo jeżeli Usługobiorca zamierza założyć elektroniczne konto w Serwisie Internetowym, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej - konto.
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych usługobiorców przez Administratora:
  1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub umowy sprzedaży,
 3. W przypadku usługobiorcy, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe usługobiorcy, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym – wskazanemu w regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorców korzystających ze Serwisu Internetowego:
  1. w przypadku konsumentów: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
  2. w przypadku przedsiębiorców: adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, numer NIP, adres działalności/siedziby (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu kontaktowego.

a także – jeżeli wymaga tego realizacja usługi elektronicznej, także inne dane niezbędne do jej realizacji wskazane na stronie Serwisu Internetowego.

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Serwisie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w regulaminie Serwisu Internetowego.

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
  • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Firefox
  w przęglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Opera
  W przeglądarce Microsoft Edge
  w przeglądarce Safari
 6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Serwisu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu Internetowego oraz w regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także do „bycia zapomnianym”.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.
 2. 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół fregatarestauracja.pl